Ako môžete prispieť?

Prispieť môžete lubovolnou finančnou čiastkou na nižšie uvedené číslo účtu. Môžete poznačiť variabilným symbolom, že ktorú skupinu ste sa rozhodli podporiť.

IBAN: SK05 0900 0000 0051 8367 4384

SWIFT : GIBASKBX

Osamelým matkám / variabilný symbol : 7701
Chudobným deťom / variabilný symbol : 7702
Osamelým st.luďom/ variabilný symbol : 7703
Opusteným zvieratám/variabilný symbol : 7704
Chorým deťom / variabilný symbol : 7705
 PRISPEJ NA DOBRÚ VEC!

Ceníme si akúkoľvek pomoc.
 

© 2021 Nezisková organizácia | Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky